Fødsel meddeles kirkontoret eller sognepræsten, Slåenvej 16, senest 2 dage efter fødselen.

 

 

Henvendelse om dåb sker til Kirkekontoret, Bredgade 104 eller til en af sognets præster.

 

Hvis barnet ikke skal døbes, skal navngivelse finde sted ved henvendelse til Kirkekontoret senest 6 måneder efter barnets fødsel. Blanket kan rekvireres på kirkekontoret. Blanket kan også findes på kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk

 

 

Flere forskellige offentlige myndigheder behandler sager om navneændring.

Kirkekontoret kan foretage visse navneændringer og kan i øvrigt oplyse om, hvortil anmodning om navneændring skal rettes.

Blanket til navneændring kan rekvireres på kirkekontoret. Blanketter kan også findes på kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk