Indmeldelse i Folkekirken
Den grundlæggende betingelse for at være medlem af den danske folkekirke er, at man er døbt. Enhver, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af den.

Det er også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund. Nærmere information herom kan fås ved henvendelse til sognets præster eller til kirkekontoret.

Udmeldelse af folkekirken

Et medlem af folkekirken kan melde sig ud. Udmeldelsen kan ske ved skriftlig henvendelse til den kirkebogsførende sognepræst eller ved, at man personligt møder op hos sognepræsten, medbringende dåbsattest.

Den skriftlige anmeldelse af, at man vil træde ud af folkekirken, skal være vedlagt en fødsels- og dåbsattest eller oplysning om, hvor og hvornår man er født og døbt. Ved personlig henvendelse bør man også medbringe fødsels- og dåbsattest.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen. Herved bliver den automatisk registreret i CPR. Man får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at man er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket.

Der findes en blanket til Anmeldelse om udtrædelse af folkekirken, som man kan bruge. Det er dog ikke nødvendigt at bruge denne blanket.

Hvis et medlem af folkekirken, som bor i udlandet, ønsker at melde sig ud, skal anmeldelsen om det sendes til den kirkebogsførende sognepræst eller kirkekontoret i det sogn i Danmark, hvor man boede, før man flyttede til udlandet. Man kan finde oplysninger om navn og adresse på den kirkebogsførende sognepræst i udrejsesognet samt adresse på sognets kirkekontor, ved at indtaste oplysninger om sin egen adresse (som den var på udrejsetidspunktet) i funktionen Find dit sogn på Kirkeministeriets Sogneportal.

Man kan ikke på samme tid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund. Medlemskabet af folkekirken ophører derfor, hvis man slutter sig til et andet trossamfund. For at oplysningen kan slå igennem i kirkebogen – og dermed i CPR – skal man dog sørge for at give besked til enten en præst i folkekirken eller et kirkekontor efter de retningslinier, der er anført ovenfor.

Yderlige information om indmeldelse i og udmeldelse af folkekirken på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk