Aftale om bryllup sker ved henvendelse til kirkekontoret eller en af præsterne