Kirken er åben, når graveren er på kirkegården. Man er altid velkommen til at kontakte graver på mobil    22 20 36 00 for aftale om åbning.

Grundrids af Serritslev Kirkes historie

Serritslev Kirke er en såkaldt kullet kirke, altså uden tårn. Den må siges at være smukt placeret tæt på den anselige oldtidshøj: Klanghøj, der nu bærer kirkens klokkestabel.

Kirkeligt set har Serritslev været et anneks til Vraa-Em Pastorat, men i 1835 blev det et selvstændigt sogn. I 1859 fik Serritslev tillagt Brønderslev som anneks, men fra 1886 har det modsatte været tilfældet, således at Serritslev har været et anneks under Brønderslev.

Serritslev Kirke er opført i den store kirkebyggeperiode i 1100-tallets sidste halvdel, mens Valdemar den Store var konge i Danmark. Den menes næppe at være opført af nogen fyrste eller stormand, hvilket jo er tilfældet med mange af landets gamle kirker. Det menes derimod, at det er egnens egne beboere, der har lagt ryg til det store arbejde, det må det have været, især når man tænker på de hjælpemidler, der på den tid var til rådighed. 

Såvel skib som kor er opført i tilhuggede granitkvadre på en sokkel, ligeledes af granitkvadre men med skråkant. På kirkens nordside findes enkeltheder, som er bevaret fra dens oprindelse, nemlig to vinduer i rundbuestil. De vides en tid at have været tilmurede, men er i nyere tid genåbnet i den oprindelige stil. På sydsiden finder man kirkens tre nyere og større vinduer, også i rundbuestil.

Oprindelig har kirken haft to indgange, nemlig en norddør og en syddør, beregnet for henholdsvis kvinder og mænd. I dag findes kun een indgang, på nordsiden gennem våbenhuset, men på sydsiden kan man stadig spore den gamle indgang, både ude- og indefra. Mens vi befinder os på sydsiden, bemærkes også det gamle spedalskhedshul, som i tidligere tid har været brugt til udlevering af nadveren til spedalske mennesker, der var forment adgang til kirken. Et tilsvarende findes på nordsiden, altså et for mænd og et for kvinder, samme princip som med de oprindelige døre.

Våbenhuset stammer fra tiden omkring 1500 og er bygget af munkesten, der er overkalkede. Våbenhuset har tegltag, mens selve kirken er tækket med bly.