Her vises forskellige eksempler på hvad det koster at erhverve et gravsted ( priser er uden evt. forårs- sommerblomster, kranse og buketter, da disse er variable fra gravsted til gravsted) og hvad pris er for enten jordbegravelse eller urnenedsættelse.begravpris16-1.pdf

begravpris16-2.pdf

begravpris16-3.pdf

begravpris16-4.pdf

gias1.pdf

gias2.pdf

gias3.pdf

gias4.pdf