Konfirmation i Serritslev kirke 23/8 kl. 10.00

Som følge af regeringens udmeldinger vedr. Coronasmitte er gudstjenesterne i Serritslev Kirke aflyst til og med d. 13/4

Konfirmandstuen er lukket for arrangementer til og med 13/4

Vi opdaterer løbende, såfremt der kommer nye udmeldelser.

Vi mødes i konfirmandstuen kl. 10 og får tildelt rute. kl. 12 samles vi igen og hygger med lidt til maven.
Tilmeld dig til Nethe på mobil 42 16 64 66

FAMILIE- KIRKE- SPIS SAMMEN

TIRSDAG, D. 4. FEBRUAR KL. 17.00 – 18.30

TILMELDING TIL KATHARINA PÅ SMS 23 29 06 70, GERNE INDEN 2/2. ELLER PÅ FACEBOOK I BEGIVENHED

Familiegudstjeneste med luciaoptog af kirkens børnekor, derefter juletræsfest i Vendelbohallen, lørdag d. 7. december kl. 13.30

Som nævnt i PSI Nyt vil vi tilbyde lørdagsdåb en gang i kvartalet, og næste gang er:

lørdag d. 29. februar 2020 flyttet til

8. februar

NY KORLEDER

Jeg hedder Mette Harbo Arleth. Jeg er uddannet Cand. Mag i musik og psykologi fra Aalborg Universitet. Jeg bor i Tornby med min mand, to teenagedrenge, tre katte, seks høns og en hest. Vi har også to store piger, der er fløjet fra reden. Til dagligt arbejder jeg på VUC i Hjørring, hvor jeg underviser hf’ere i musik og psykologi. Jeg er uddannet i musik fra Aalborg Universitet med speciale i korledelse. Men jeg har ikke haft noget kor i et stykke tid, så det var godt vi fandt hinanden.

Jeg har tidligere være korleder for Smedekoret Vølund (40 mænd) og Tornby-Vidstrup kirkers voksenkor (25 M/K’er). Desuden har jeg været musiklærer for børn i Aalborg musikskole (bl.a. sang, spil og bevægelse), og på Hjørring friskole, hvor vi sang og lavede teater sammen, juleoptræden og Luciaoptog.

Nu glæder jeg mig til at se og høre, hvem I er, og jeg glæder mig til at vi skal synge og lave dejlig musik sammen.

Med venlig hilsen

Mette 😊

Voksenkor starter 30/9 kl. 18.30 i konfirmandstuen

Katharina har kontaktet Nørreådal Friskole vedr. børnekor,

Familie, kirke, spis sammen!

Serritslev menighedsråd ved formanden Nethe Budolfsen vil hermed slå på tromme for et helt nyt initiativ i Serritslev.

Serritslev kirke har længe ønsket at komme børnefamilierne i sognet i møde. Derfor indbydes til Familie, kirke, spis sammen arrangement d. 3. oktober. Vi mødes i kirken kl. 17, hvor Katharina vil holde en meget børnevenlig gudstjeneste, hvorefter vi samles i Konfirmandstuen for at spise en børnevenlig menu og hygge os sammen.

Arrangementet er sat til at slutte kl. 18:30 for at gøre det overskueligt for alle at deltage og komme hjem og få puttet børnene i ordentligt tid.

Medbring gerne højstol til de mindste.

Selvom arrangementet især henvender sig til familier med børn er alle aldre og generationer meget velkomne til at være med!

Vi har pt ingen korleder til vores kor, vi søger med lys og lygte og lige så snart der er nyt, vil det blive bekendtgjort her på siden.

Nu er der plads til nye deltagere i sorggrupper

Grupper for voksne, der har mistet et familiemedlem, ægtefælle eller partner, børn, forældre eller søskende ved død – for nyligt eller for længere tid siden.

I Brønderslev kommune er der sorggrupper i Dronninglund, Hjallerup og Brønderslev. Og lige nu er der plads til nye deltagere.

Det er Folkekirken i Brønderslev kommune, der indbyder og Ivana Høgagard, sogne-og diakonipræst, som er tovholder. I alt syv sorggruppeledere varetager ledelsen af de tre sorggrupper.

Alle er velkomne, og for at melde sig til en af sorggrupperne, skal man kontakte en af sorggruppelederne inden det første møde.

Sorggruppe udvikler café

I sorggruppen i Brønderslev Kirke, har der gennem lang tid været en fast gruppe mennesker, som bar hinanden gennem sorgen. ”Flere af dem ses stadig privat og et par stykker af deltagerne har endda taget på ferie sammen”, fortæller en af lederne, Else Hansen. Nogle deltagere havde lyst til fortsat at mødes, så derfor tilbød lederne af sorggruppen, at de kunne samles om en kop kaffe i et af Brønderslev kirkes andre lokaler, samtidig med sorggruppen.

At være i en sorggruppe

“Det er ligesom at kunne tage en maske af, når jeg er i sorggruppen. Mange af de tanker, jeg havde, fortalte jeg ikke rigtigt i hverdagen, for jeg vidste ikke, om andre kunne tackle det. Men i sorggruppen ved du, at det kan de godt.”

Anne, deltager i sorggruppe

Om sorggrupperne

Sorggruppen giver mulighed for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet og derfor kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden.

At miste er at miste en del af sig selv, uanset om tabet er nyt, eller om det ligger mange år tilbage. Sorgen er forbundet med mange skiftende og forskellige følelser som f.eks. savn, vrede, frustration, lettelse, håb, skyld og bekymring.

Omgivelserne kan have svært ved at sætte sig ind i, hvordan det føles at miste en, man har nær. Derfor kan tabet også ud over savnet medføre stor ensomhed og isolation. Ofte går den enkelte rundt med en følelse af at være den eneste i verden, der har det så svært, hvorfor det kan være rart at tale med andre, der er i samme situation.

Målet med grupperne er, at deltagerne – gennem støtte og indbyrdes samtale – får mod til at leve i den ny hverdag, og finde glæde ved livet igen.

Hvad kan man tale om i sorggruppen?

Her kan man tale om de mange ting, som fylder og som måske kan være svære at tale med andre om. Det kan være temaer som:

•                           Dødsfaldet, gravsted osv.

•                           Familiens historie

•                           Traditioner omkring mærkedage

•                           Hvordan er dit netværk?

•                           Reaktioner på sorgen

•                           Hvordan udfyldes tiden og tomrummet efter den afdøde?

•                           Hverdagens problemer

•                           Nye relationer, evt. ny kæreste/ægtefælle

Information:

Læs mere på www.broenderslevprovsti.dk

Kontakt Diakonipræst Ivana Høgagard: tlf. 24 65 46 39, e-mail: ih@km.dk

Tid og sted: 

Dronninglund Sognegård, Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund, Hver tredje tirsdage kl. 10.00-12.00
Gruppeledere: Familieterapeut Birgitte Nygaard og pædagog Bente Rasmussen.

Hjallerup Kulturhus, Hver 3. uge kl. 15.30-17.30. Man får en liste med mødedage ved start.
Gruppeledere: Sognepræst Marie Kirketerp og Lena Christensen

Brønderslev Sognegård, Bredgade 104, hver tredje fredag kl. 10.00-12.00
Gruppeledere: Sygeplejerske Annelise Strange Møller, sygeplejerske Birthe Sørensen og Else Hansen, tovholder i diakonigruppen.