Indsættelse

Søndag d. 16. maj 2021 kl. 9.00 indsættes Solveig Jeppesen, som ny kirkebogsførende sognepræst i Brønderslev Serritslev pastorat.
Benyt muligheden for at komme og hilse på, og byde Solveig  velkommen.
 
 
 
 
Nye retningslinier for gudstjenester:
 
Vi må nu være max. 36 personer i kirken.
 
Vi må igen synge salmer sammen, ved salmesang skal vi holde 2 m. afstand.
 
Mundbind er stadig påkrævet ved ind- og udgang til/fra kirke.
 
Mundbind er IKKE påkrævet, når vi sidder/står på vores plads.
 
Varighed af gudstjeneste er ikke længere pålagt tidsramme.
 
For at undgå nærkontakt med andre, har vi valgt at nadver foregår på vores plads, og oblat og vin udleveres i våbenhus inden start.

 

 

 

Påsken i Serritslev Kirke

Palmesøndag er der gudstjeneste kl. 9.00 ved Jens-Arne Djernes

Skærtorsdag er der gudstjeneste ved Ellen Margrethe Balle Christensen, kl. 12.00.

Vi har de seneste år fejret Skærtorsdag med en lille anretning sammen efter gudstjenesten, dette kan vi desværre ikke i år, men vi har bestemt, at vi så spiser sammen, hver for sig, med en lille anretning, deltagere i gudstjenesten får med sig hjem. Vi gør opmærksom på at der må være 20 i kirken.

Skærtorsdag mellem kl. 11.00 – 12.00 kan børn hente en pose med materiale til at lave 2 påskelam og 2 påskekyllinger, der er også en lille bog i pixi format om påsken og naturligvis et påskeæg. Vi har lavet 30 poser.

Påskedag er der gudstjeneste kl. 10.30 ved Jens-Arne Djernes.

 

Vi fra Serritslev kirke ønsker alle en glædelig påske

 

 

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp

2. Søndag i marts plejer Serritslev kirke at arrangere indsamling for Folkekirkens Nødhjælp, ved at gå fra dør til dør, dette kan vi ikke i år, men vi håber at du har lyst til at støtte.

Ved at klikke på “link til indsamling” bliver du ledt over til Serritslev kirkes digitale indsamling.

link til indsamling

 

På forhånd tak

 

 

 

Konfirmation 2021

Menighedsrådet har på møde i sidste uge besluttet at flytte konfirmation fra. St. Bededag d. 30/4 til søndag d. 29/8, da de ikke anser det som sandsynligt, at der vil komme store ændringer i coronarastriktioner. 

Tidspunkt for konfirmation vil komme senere.

 

 

 

Sig med et hjerte tak til Gitte Lykke.

På et bord til Gitte i kirken er der stillet to skåle.

 • En med et hjerte i forskellige størrelser (til længere eller kortere hilsen) med ståltråd så hjertet kan hænges på en gren.
 • En skål hvor du ligger dit udfyldte hjerte, hvor du har skrevet tak og dit navn.

Rent praktisk – lav en gå tur til Brønderslev kirke i dagtimerne. Er døren åben, kan du gå ind og give din tak til Gitte. Er døren låst må du komme en anden dag. Husk at spritte af før og efter!

På søndag Kl 9.00 og kl 10.30 er der for tilmeldte mulighed for at skrive en hilsen under gudstjenesten.

Gitte får  ved sin afskedsgudstjeneste denne dag overrakt sit hjertetræ fra dig.

 

Grundet corona – bliver der ikke de vilde afskedsfester, men vi håber dette kirsebærtræ, som er selvbestøvende, kan finde en plads i hendes nye hjem og bære meget frugt med tanker på Salme 1 i Gamle testamente.

 

Hjertetræet er en måde hvor flere kan sige farvel til Gitte❤️

Salme 1

Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han/hun er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han/hun gør, lykkes for ham/hende.  Sådan går det ikke de ugudelige; de er som avner, der blæses bort af vinden.  Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen, syndere ikke i retfærdiges forsamling.  Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grunde.

 

 

 

 

AFLYSNING

Danmarks biskopper har i aften d. 23/12 udsendt pressemeddelelse, hvor de med beklagelse aflyser gudstjenester indtil d. 3/1 2021, da det ikke er muligt efter de nye retningslinier at afholde gudstjenester med så kort varsel.

Derfor er gudstjenester i Serritslev kirke aflyst d. 24/12, 25/12 og 1/1 2021

Serritslev Menighedsråd

Ønsker

Alle en velsignet jul

 

 

Nyt vedr. Juleaftensgudstjeneste i Serritslev kirke.

 

Menighedsrådet har besluttet at gudstjenesten holdes i Serritslev kirke kl. 16.00 og ikke som tidligere annonceret i Vendelbohallen.

På baggrund af den seneste udvikling af Corona er der mange, som har valgt at blive hjemme i år.

På stående fod kan alle de, som er tilmeldte deltage i kirken, når alle restriktioner overholdes.

Hvis du ønsker at deltage, skal du henvende dig til kirkens graver Dorte Jensen på tlf. 22 20 36 00 og høre, om der er plads.

 

1.juledag holdes der gudstjeneste i Serritslev kirke kl. 11, hvor der ligeledes kan deltage 38 personer.

 

Serritslev menighedsråd

V/ Nethe Budolfsen

 

 

 

 

 Juleaften i Serritslev

Vi glæder os i denne tid…

Julen står for døren og mange har tradition for at juleaften starter i kirken.

 I år er Danmark ramt af covid-19 og for at passe på hinanden og os selv, er juleaftensgudstjenesten flyttet til

Vendelbohallen, kl. 16.00

ligeledes er det af hensyn til afstand og max antal, nødvendigt med tilmelding, så vi kan få en hyggelig og sikker gudstjeneste.

Tilmelding kan ske til graver, mobil 22203600, ved at ringe/sms’e eller ved at gå ind på facebook, Serritslev kirke, begivenhed.  HUSK: angiv antal deltagere.

Tilmelding senest 22/12 kl. 18

 

Alle ønskes en glædelig adventstid

Serritslev Menighedsråd

HUSK:

Mundbind, når du går ind og ud

 

 

 

 

Mange julearrangementer er desværre aflyst i år, vi er dog så heldige at vi kan invitere Lille å, Store å og dagplejere i kirken til julehygge. De er inviteret og af hensyn til coronarestriktioner, kan vi ikke som andre år invitere interesserede til at deltage.

 

 

 

Menighedsrådsvalg 2020

 

På valgforsamling d. 16. september 2020 valgtes følgende:

Menighedsrådet:

 1. Mogens Jensen, Serritslevvej 205
 2. Nethe Budolfsen, Serritslevvej 21
 3. Inge Mariager Larsen, Stadevej 264
 4. Irene Søgård Hjort Mejlvang, Berberisvej 20
 5. Helle Nielsen, Underårevej 70

Stedfortrædere:

 1. Helle Thomsen, Serritslevvej 33
 2. Villy Mejlvang, Slåenvej 15
 3. Janne Andersen, Hybenvej 29
 4. Thorkild Jensen, Slåenvej 8

 

 

 

 

 

 

Pilgrimsgruppe indbyder interesserede

Sognepræst Rune Thomassen fra Dronninglund er tovholder på en ny arbejdsgruppe i Kirker på tværs, Folkekirkerne i Brønderslev Provsti.

Rune har gennem flere år arrangeret pilgrimsvandringer og dagsretræter i Dronninglund og omegn. Mens kirkerne var lukket i foråret, lavede Rune flere vandringer, hvor sognebørnene kunne hente et kort over ruten og oplæg til samtale ved Dronninglund kirke – og så kunne de vandre ruten, når det passede dem. Det var der rigtig mange som gjorde.

Vandring kombineret med refleksion, læsning af udvalgte tekster og evt. samtaler, er en oplagt måde at flytte gudstjenesten ud i naturen på. Samtidig opdager flere og flere danskere pilgrimsvandring og retræte, som en måde at kombinere bevægelse og en pause i hverdagen på.

Rune fortæller: ”Vi vil gerne starte en gruppe op i Brønderslev Provsti, med særligt fokus på at arrangere pilgrimsvandringer og små retræter. Tanken er, at vi kan lave nogle spændende arrangementer og dage, når vi forener kræfterne og ideerne”.

Kirker på tværs, som er Brønderslev Provstis visions- og samarbejdsprojekt, har i forvejen seks grupper, som arbejder med diakoni, kommunikation, kirken på landet og meget andet.

Kunne du tænke dig at arbejde pilgrimsvandringer og retrætedage? Så er du velkommen til at være med og høre mere ved Opstarts- og informationsaften tirsdag den 27. oktober i Dronninglund Sognegård. Alle interesserede – fra hele kommunen – er velkomne. Tilmelding til Rune Thomassen.

 

Information:

Hvad: OPSTART AF GRUPPE OM PILGRIMSVANDRINGER OG RETRÆTEDAGE

 Tid: 27. oktober 2020 kl. 19:00

Sted: Dronninglund Sognegård, Rævdalsvej, Dronninglund

Tilmelding og information: Til sognepræst Rune Thomassen, tlf. 24 87 11 89 eller mail: rlt@km.dk

Se mere her: www.broenderslevprovsti.dk

 

 

Til alle brugerne!

 
Vi var for optimistiske, da vi oplyste jer om, at vi vil starte Datastuen op igen den 1. oktober. 
 
Med de meldinger vi får fra Myndighederne, og de høje smittetal der er, mener vi, det er uansvarligt at starte Datastuen op nu. Derfor udsætter vi opstarten indtil videre.
 
Vi vil, som et eksperiment lukke op for telefonsupport. Har du et problem med din computer, IPad eller telefon, som du vil snakke med en af os om, er du velkommen til at ringe til en af os, og vi vil så prøve, at hjælpe med problemet.
 
Du kan ringe til følgende numre:
 • Sigrun – 28 72 07 45
 • Ingrid – 30 66 21 48
 • Poul – 42 19 10 12
Og så håber vi selvfølgelig på, at vi snart får mere normale forhold.

 
Venlig hilsen på vegne af Datastuen
Poul Petersen

 

 

 

AFLYSNING

Høstgudstjeneste og konfirmandindskrivning d. 20/9 kl. 12.00 er aflyst pga. de nye retningslinier for covid-19/corona.

Menighedsråd mener ikke det er forsvarligt at samle omkring 50 personer i hallen, sådan som smittetal i Brønderslev kommune er lige i øjeblikket.

Vi håber på forståelse herfor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høstgudstjeneste og konfirmandindskrivning

For at vi kan få plads til alle til høstgudstjeneste, har vi valgt at afholde den i Vendelbohallen, søndag d. 20. september kl. 12.00.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen og derefter holder Katharina informationsmøde med konfirmander og deres forældre.

 

 

Opstart voksenkor

Mandag, d. 7. september kl. 18.30 i forsamlingshuset.

Evt. spørgsmål kan rettes til Nethe Budolfsen

 

 

 

 

Tiden med corona har været svær for mange og det har betydet mange aflysninger og afsavn.  Blandt andet har konfirmander måttet udsætte deres store dage.

Her i Serritslev har vi fra folkekirken ønsket at vise, at vi har tænkt meget på vores unge mennesker, der ikke blev konfirmeret St. Bededag, derfor har vi lagt hovederne i blød for at finde en måde, vi kan give vores konfirmander en god dag, søndag d. 23/8 kl. 10.

 For at konfirmanderne ikke skal side alene med deres forældre i kirken, har vi lejet et stort telt, der bliver sat op på kirkens p-plads, og indretter det så meget lig kirkerummet, som det er muligt. Det gør at vores 14 konfirmander kan få 9 af deres nærmeste pårørende med i kirken.

Vi håber at vi trods udsættelse og restriktioner vedr. corona, derved giver byens konfirmander en dejlig og minderig dag.

 

Samtidig har Katharina valgt at afholde konfirmation for Skolegades unge, i teltet den efterfølgende søndag, så de også kan få flere end deres forældre med.

Vi håber at også de unge fra Brønderslev vil få en skøn konfirmation i lidt utraditionelle rammer, men samlet med deres kammerater, og ikke opdelt i mindre hold.

Vi vil gøre alt vi kan for at I konfirmander og familie skal få en god dag her i Serritslev kirke.

Vi glæder os til at se jer.

Katharina, Astrid og Dorte

 

 

 

Konfirmander Serritslev Kirke, søndag d. 23. august kl. 10.00

 

Anne Bro Friis Jensen

Emil Gregersen Frandsen

Frederik Møller Nielsen

Jeppe Olesen

Lærke Sørensen

Mads Andreasen

Noah Macdonald Larsen

Peter Christian Hildebrand Christensen

Signe Brix Kjeldgaard

Signe Hjermitslev Larsen

Simon Rasmussen

Simon Vestergaard

William Møller Stepien

Oliver Beith Therkelsen

 

 

Vi gør opmærksom på at med de nuværende vejledninger fra kirkeministeriet vedr. covid19/corona må der ikke opholde sig mere end 15 personer i konfirmandstuen

 

 

Onsdag d. 19. august kl. 19.00 afholdes der offentligt orienteringsmøde for valg til menighedsrådet i Serritslev.

flere oplysninger offentliggøres her, på facebook, i lokalavis og på opslag i byen.

 

Valgvejledning 2020

Overordnet kan den nye valgform inddeles på følgende måde:

 1. Et offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne. Orienteringsmødet skal afholdes senest den 21. august 2020 (ændret den 12. maj på grund af COVID-19). Det er ikke en forudsætning, at orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde. På orienteringsmødet skal menighedsrådene blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
 2. Valgforsamling i de enkelte sogne tirsdag den 15. september 2020, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
 3. Loven gør det muligt, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere.
 4.  

Gudstjeneste d. 7/6 er ændret til kl. 9.00 pga sygemelding, Katharina Raarup har tjeneste.

4. søndag efter påske

Tekstrække: Anden række

Salmisten skriver: Hvis ikke Herren havde været med os, det skal Israel sige, hvis ikke Herren havde været med os, dengang mennesker rejste sig mod os, da havde de slugt os levende i deres flammende vrede mod os, da var vandet skyllet over os, floden var strømmet over os, da var det brusende vand strømmet over os. Lovet være Herren, der ikke gjorde os til bytte mellem deres tænder! Vort liv blev reddet som fuglen fra fuglefængernes fælde. Fælden blev knust, og vi blev reddet. Vi har vor hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber. Salmernes Bog 124,1-8

Denne hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger: Saulus fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord; han gik til ypperstepræsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til Vejen, og som han kunne finde, både mænd og kvinder, og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige: »Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?« Han svarede: »Hvem er du, herre?« Han sagde: »Jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre.« Hans rejseledsagere stod målløse; nok hørte de røsten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I tre dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en discipel, som hed Ananias, og til ham sagde Herren i et syn: »Ananias!« Han svarede: »Ja, Herre!« Herren sagde til ham: »Rejs dig og gå hen i Den lige Gade og spørg i Judas’ hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder, og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se.« Ananias svarede: »Herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt denne mand har gjort mod dine hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra ypperstepræsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn.« Men Herren sagde til ham: »Gå! For han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld.« Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde: »Broder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden.« Og straks var det, som faldt der skæl fra hans øjne, han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt. Apostlenes Gerninger 9,1-18

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.« Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« De svarede ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.« Johannesevangeliet 8,28-36

 

Prædiken

De kan slet ikke se det, jøderne omkring Jesus. Jo han taler godt og smukt, de kommer til tro på ham, står der, men da han kalder dem ufrie, fanget i synd og usandhed, så bliver de vrede og det kan man jo sådan set godt forstå. De kan nemlig slet ikke se det.

Saulus fra Tarsus har til gengæld sit raseri og sit forsæt levende for sine øjne. Det er det han ser! Han vil til Damaskus, som ypperstepræstens udsending, for at finde de kristne der, anholde dem og tage dem med tilbage til Jerusalem til dom og stening. For de kristne er gudsbespottere, vantro, de vanhelliger og besmitter Gud. De bør straffes, sådan ser Saulus det.

Vi mennesker, vi ser. Mennesket og de andre medlemmer af abefamilien har synet som den vigtigste sans. Aberne er skabt til et liv i træets top. Et liv, hvor afstandsbedømmelse og evnen til at “se sig for” er altafgørende. Når vi aber opfatter og beskriver virkeligheden, er synssansen det vigtigste. Vi drømmer i synsindtryk, vi husker i synsindtryk, og vi meddeler os til hinanden i synsindtryk. Mennesket møder verden med øjnene, menneskets verden er den visuelle verden. Sådan er det ikke for alle verdens væsener. Grisen går helt anderledes til værks. Grisens verden er trynens verden, og grisen føler sig frem. Et hastigt kig på svinehjernen viser tydeligt, at langt den største del af grisehjernens sansecortex er afsat til at behandle føleimpulser fra trynespidsen. Alt tyder på, at grisen oplever verden gennem trynen. Skal man underholde en gris, skal man ikke vise en YouTube video, så skal man give den noget spændende at gnubbe trynespidsen imod. Der er mange gode timers tankeleg gemt i overvejelserne over, hvorledes verden ser ud for de andre pattedyr: Hunden, der opsnuser sin virkelighed, rotten, der mærker verden med sine knurhår, flagermusen, der lever i ekkoet af sine egne skrig. Verden er mangfoldig, og der er altid noget at tænke på.

Men tilbage til Saulus på vejen til Damaskus. Der går han, opfyldt af sin vision om at forfølge de kristne, Det er det eneste han ser for sig. Det er selvfølgelig derfor Gud lader sit lys blænde og blinde ham. Saulus er nødt til at få lukket sit syn ned for at kunne høre. I tre dage er han blind, i tre dage spiser og drikker han ikke, i tre dage beder han og lytter han. Tre dage i dødsriget, så opvækker Ananias ham på Herrens bud. Og som en slange skifter ham og er fornyet, falder der skæl fra hans øjne, han kan se, han bliver døbt, han er genfødt til et helt nyt liv.

Et lyttende liv, et liv i Ordets tjeneste. I sit brev til menigheden i Korinth skulle Paulus, som han kaldte sig efter at han var blevet kristen, skrive om det at blive kristen at ”Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til”

Vi lever i synets tid. En tid, hvor det er svært at komme til orde, ikke fordi der ikke er nogen der taler, alle taler hele tiden, men mere fordi ingen synes at lytte. Vi ser og ser. Billeder på alle vores forskellige skærme, serier, film, snapshots, Instagram, selfies. Vores hjerner, som af natur er mest optaget af det synlige, af at tolke synsindtryk, bliver se-narkomaner. En af mine bekendte har før rejst rundt på skoler og fortalt for børnene. Det gør hun ikke mere, siger hun, for børnene kan ikke bevare roen og lytte til fortælling, oplever hun. Hvor hun for bare ti år siden kunne fortælle i 30 minutter også for ret små børn, så klarer de knap 10 minutter i dag. En anden jeg kender er gymnasielærer, hun var til et foredrag. Hun fulgtes med nogle af sine elever. De var aldrig rigtig blevet optaget af foredraget, som vist ellers var blændende, for der var ingen billeder…

Kristendom er i meget høj grad Ordets tro. Ordet der høres har forrang fremfor synet der ses. Dette er især tydeligt i den udgave af kristendommen vi kender her i det nordlige Europa, den Luthersk Evangeliske udgave. En efterreformatorisk kirke er ren i sit udtryk, ikke billedforagtende, men aldrig billeddyrkende. Et lytterum. Nogle steder i Folkekirken prøver man at hjælpe moderne synsfikserede mennesker ved at bruge billeder mere i gudstjenesten, sætte skærme op og vise billeder og filmklip på projektor og storskærm. Det kan være udmærket tror jeg. Og selv kan jeg også synes at kunst, billeder, kan være værdifulde som fortolkningsgreb til ordene.

Men jeg tror simpelthen det er vigtigt, at vi holder os selv fast på, at vi skal lytte mere end vi ser, når det kommer til troen. For synet bedrager os. Kun med hjertet ser man rigtigt, siger den lille prins. Hjerneforskeren Peter Lund Madsen siger det sådan her: ‘Vi ser ikke det, som øjet ser. Det, vi ser i vores bevidsthed, er hjernens fortolkning af det, som øjet ser. Det er det tætteste, vi kommer på virkeligheden, og det er langtfra. Langt størstedelen af vores virkelighedsopfattelse er baseret på hjernedigt. Hjernespind. Noget hjernen finder på for at få tingene til at hænge sammen.’

Saulus blev blændet og blindet. Han blev talt til af Jesus og han måtte bede og lytte i tre dage for at få sandheden. Sandheden nemlig med stor S. For hvad er så sandheden, den med stort S? Den man sættes fri af ved at blive i Jesus Ord og ved at være hans discipel?

Jo, Sandheden er Kristus Guds Ord, Han er selve Sandheden. Ved Ham blev verden til, Gud talte Ordet ind i verden, ordet var før lyset. Før noget kunne ses, kunne Gud høres, som Kristus.

Han er vores liv og vores grund til glæde. Han er vores begyndelse og vores ende. Han er alt og vi er hans brødre og søstre, Guds elskede børn. Det er Sandheden om os!

Og den Sandhed finder selv sin vej til os. Gud skaber selv sin vej for sit ord. Sådan var det for Moses og de andre profeter, sådan var det for folk på Jesus tid og sådan var det for Saulus, der blev en ny skabning, kaldte sig Paulus og skrev til os, så vi kan høre det i dag, en stemme og et ord der kommer til os på tværs af alle synsforstyrrelser og bedrag: ”Er nogen i Kristus er han er ny skabning. Se det gamle er forbi, noget nyt er blevet til!” Amen.

Glædelig 4. søndag efter påske.

 

Konfirmation i Serritslev kirke 23/8 kl. 10.00

 

Mange af os er isoleret i denne tid. Vi skal tænke ekstra meget på hinanden og på fællesskabet.
Derfor har Boblberg og Røde Kors udviklet en digital besøgstjeneste kaldet www.SnakSammen.dk, som tilbyder, at alle nu kan få et digitalt besøg – også dig!

Få en hyggelig snak via video med en frivillig samtale-ven. Man kan snakke om alt fra dagens nyheder til fælles interesser og oplevelser. Fællesskabet venter på dig!

Læs mere på www.SnakSammen.dk

 

 

 

Prædiken til 1.søndag efter påske, II.

For mig er historierne om Jesu disciple som skatte. Disciplene var ikke vise mænd, de var ikke specielt skarpe eller elitære eller genier. Nej, de var helt almindelige mænd, på godt og ondt. Men de kunne bruges. De var ligesom os. Det er en kæmpetrøst, en kilde til opmuntring, en skat.

Historien om Simon Peter er fortællingen om en ganske almindelig mand, der bliver kirkens klippe. – Som en af de første havde Simon Peter forladt sin dagligdag som fisker. Han havde fulgt Jesus ud på de støvede veje. I tre år havde han sammen med Jesus vandret på kryds og tværs gennem landet. Han havde hørt Jesus fortælle om Guds rige. Havde set ham helbrede syge og opvække døde – han havde set ham befri mennesker fra frygt og stivnethed.

Simon Peter er så såre menneskelig. Han vil det hele. Når de er på bjerget sammen, vil han bygge hytter, så de kan blive der. Når Jesus går på Genesaret søens vande, så vil han også gå der. Når Jesus vil vaske hans fødder, vil han vaskes over det hele. Han vil være klippen, som Jesus beder ham om at være. Han vil bare det hele. Han kan røres. Han kan bevæges. Han kan antændes.

Og så er han ikke andet end et fnug, der blæses væk, da uvejret kommer. Han er et sandkorn, der ruller væk ved den mindste bølge. Jesus fra Nazareth, ham kender du da også? Du var en af hans disciple, siger en pige, der genkender ham natten til langfredag. Og måske genkender Simon Peter også pigen, men nu er han blevet bange, for overmagten er ond, så han svarer nej. Han benægter sit kendskab til sin Herre og Mester 3 gange. Og hermed var det hele taget fra Peter. Han var ikke nogen helt, for da det var farligt at sige ja, sagde han nej. Han var bange og fej.

Og hvor jeg da kender det. Af frygt for at blive dømt ude af flokken, så siger man det, man forventes at sige, selvom man ved, at man burde sige fra. Af frygt for konflikt og uro, så er man fej, og kan ikke finde modet frem til at gå mod strømmen.

Man kan sige, at nu er alle svigtene kommet på bordet. Det hele er afklaret. Vi ved, hvem der forrådte og hvem, der svigtede. Og nu kommer så påskens helt fantastiske vending af tiden. Hvor alting syntes, at gå ad Helvede til, så begynder Himmeriget at vise sig og livet begynder igen. Påskeunderet. Livet er ikke forbi. Vi bliver genindsat i vores tjeneste, selvom vi fejlede så fatalt.

Men det skal være helt klart. Det hele skal holdes fast. Tre gange nej må følges af tre gange ja. Elsker du mig, spørger Jesus den ven, der natten til Langfredag bedyrede, at Jesus intet betød for ham. Det er første del af arbejdet med at være og blive et menneske. Erkendelsen af, at vi er dem, vi er.

Vi fejler, vi har ting, vi fortryder. Vi har skyld, vi bærer på. Vi har næsten ikke lov til at tro, at vi kan have fortiden med os, men det kan vi.

Og efter den trefoldige bekræftelse, så genindsættes Simon Peter i sit forrige embede – trefoldigt.

Tre kærlighedserklæringer fra Simon Peters side læger tre fornægtelser.

For hvor er det vigtigt, når der er begået noget forkert, at det heles. Det kan slå et menneske ud,

hvis et kærlighedsforhold eller venskabsforhold går i stykker, fordi man aldrig rigtig får helet

det, der skete engang af ondt.

Evangeliet til i dag viser os da et forsoningens og tilgivelsens øjeblik, hvor båndet bindes sammen efter et brud, hvor såret heles. Peter får igen chancen, tre gange fik han den, én for hver gang, han svigtede.

Jesus kan hermed sige til ham: Vogt mine får, pas på mine lam, vær hyrde for dem. Disciplene var altså ganske almindelige mennesker, og selv om de var løbet væk og havde benægtet ethvert kendskab til Kristus, så blev de alligevel begyndelsen til Guds kirke efter Jesu opstandelse fra de døde.

Man kan sige, at det er farligt at have sådan en som Peter til at være kirkens klippe. For Peter var jo hverken modig eller noget særligt, tværtimod var han en rigtig fej usling, da det endelig gik galt.

Vi lader os, som sagt, også forlede af fejhed og vi svigter igennem livet både Gud og medmennesker. Vi siger tit nej, hvor vi skulle sige ja.

Og alligevel er også vi kirken af levende stene.

Tænk. Tænk. At Gud er sådan. At han faktisk ser alt det gode, der er i os, også når vi på ingen måde selv kan få øje på det. Tænk, at Gud er sådan, at vi får en chance igen og igen og igen. Amen.

Glædelig 1.søndag efter påske!

 

Som følge af regeringens udmeldinger vedr. Coronasmitte er gudstjenesterne i Serritslev Kirke aflyst til og med d. 13/4

Konfirmandstuen er lukket for arrangementer til og med 13/4

Vi opdaterer løbende, såfremt der kommer nye udmeldelser.

Vi mødes i konfirmandstuen kl. 10 og får tildelt rute. kl. 12 samles vi igen og hygger med lidt til maven.
Tilmeld dig til Nethe på mobil 42 16 64 66

 

FAMILIE- KIRKE- SPIS SAMMEN

TIRSDAG, D. 4. FEBRUAR KL. 17.00 – 18.30

TILMELDING TIL KATHARINA PÅ SMS 23 29 06 70, GERNE INDEN 2/2. ELLER PÅ FACEBOOK I BEGIVENHED

 

 

Familiegudstjeneste med luciaoptog af kirkens børnekor, derefter juletræsfest i Vendelbohallen, lørdag d. 7. december kl. 13.30

 

Som nævnt i PSI Nyt vil vi tilbyde lørdagsdåb en gang i kvartalet, og næste gang er:

lørdag d. 29. februar 2020 flyttet til

8. februar

 

 

 

 

 

 

 

NY KORLEDER

 

Jeg hedder Mette Harbo Arleth. Jeg er uddannet Cand. Mag i musik og psykologi fra Aalborg Universitet. Jeg bor i Tornby med min mand, to teenagedrenge, tre katte, seks høns og en hest. Vi har også to store piger, der er fløjet fra reden. Til dagligt arbejder jeg på VUC i Hjørring, hvor jeg underviser hf’ere i musik og psykologi. Jeg er uddannet i musik fra Aalborg Universitet med speciale i korledelse. Men jeg har ikke haft noget kor i et stykke tid, så det var godt vi fandt hinanden.

Jeg har tidligere være korleder for Smedekoret Vølund (40 mænd) og Tornby-Vidstrup kirkers voksenkor (25 M/K’er). Desuden har jeg været musiklærer for børn i Aalborg musikskole (bl.a. sang, spil og bevægelse), og på Hjørring friskole, hvor vi sang og lavede teater sammen, juleoptræden og Luciaoptog.

Nu glæder jeg mig til at se og høre, hvem I er, og jeg glæder mig til at vi skal synge og lave dejlig musik sammen.

Med venlig hilsen

Mette ?

Voksenkor starter 30/9 kl. 18.30 i konfirmandstuen

Katharina har kontaktet Nørreådal Friskole vedr. børnekor,

 

Familie, kirke, spis sammen!

Serritslev menighedsråd ved formanden Nethe Budolfsen vil hermed slå på tromme for et helt nyt initiativ i Serritslev.

Serritslev kirke har længe ønsket at komme børnefamilierne i sognet i møde. Derfor indbydes til Familie, kirke, spis sammen arrangement d. 3. oktober. Vi mødes i kirken kl. 17, hvor Katharina vil holde en meget børnevenlig gudstjeneste, hvorefter vi samles i Konfirmandstuen for at spise en børnevenlig menu og hygge os sammen.

Arrangementet er sat til at slutte kl. 18:30 for at gøre det overskueligt for alle at deltage og komme hjem og få puttet børnene i ordentligt tid.

Medbring gerne højstol til de mindste.

Selvom arrangementet især henvender sig til familier med børn er alle aldre og generationer meget velkomne til at være med!

 

 

 

Vi har pt ingen korleder til vores kor, vi søger med lys og lygte og lige så snart der er nyt, vil det blive bekendtgjort her på siden.

 

Nu er der plads til nye deltagere i sorggrupper

Grupper for voksne, der har mistet et familiemedlem, ægtefælle eller partner, børn, forældre eller søskende ved død – for nyligt eller for længere tid siden.

I Brønderslev kommune er der sorggrupper i Dronninglund, Hjallerup og Brønderslev. Og lige nu er der plads til nye deltagere.

Det er Folkekirken i Brønderslev kommune, der indbyder og Ivana Høgagard, sogne-og diakonipræst, som er tovholder. I alt syv sorggruppeledere varetager ledelsen af de tre sorggrupper.

Alle er velkomne, og for at melde sig til en af sorggrupperne, skal man kontakte en af sorggruppelederne inden det første møde.

Sorggruppe udvikler café

I sorggruppen i Brønderslev Kirke, har der gennem lang tid været en fast gruppe mennesker, som bar hinanden gennem sorgen. ”Flere af dem ses stadig privat og et par stykker af deltagerne har endda taget på ferie sammen”, fortæller en af lederne, Else Hansen. Nogle deltagere havde lyst til fortsat at mødes, så derfor tilbød lederne af sorggruppen, at de kunne samles om en kop kaffe i et af Brønderslev kirkes andre lokaler, samtidig med sorggruppen.

At være i en sorggruppe

“Det er ligesom at kunne tage en maske af, når jeg er i sorggruppen. Mange af de tanker, jeg havde, fortalte jeg ikke rigtigt i hverdagen, for jeg vidste ikke, om andre kunne tackle det. Men i sorggruppen ved du, at det kan de godt.”

Anne, deltager i sorggruppe

Om sorggrupperne

Sorggruppen giver mulighed for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet og derfor kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden.

At miste er at miste en del af sig selv, uanset om tabet er nyt, eller om det ligger mange år tilbage. Sorgen er forbundet med mange skiftende og forskellige følelser som f.eks. savn, vrede, frustration, lettelse, håb, skyld og bekymring.

Omgivelserne kan have svært ved at sætte sig ind i, hvordan det føles at miste en, man har nær. Derfor kan tabet også ud over savnet medføre stor ensomhed og isolation. Ofte går den enkelte rundt med en følelse af at være den eneste i verden, der har det så svært, hvorfor det kan være rart at tale med andre, der er i samme situation.

Målet med grupperne er, at deltagerne – gennem støtte og indbyrdes samtale – får mod til at leve i den ny hverdag, og finde glæde ved livet igen.

Hvad kan man tale om i sorggruppen?

Her kan man tale om de mange ting, som fylder og som måske kan være svære at tale med andre om. Det kan være temaer som:

•                           Dødsfaldet, gravsted osv.

•                           Familiens historie

•                           Traditioner omkring mærkedage

•                           Hvordan er dit netværk?

•                           Reaktioner på sorgen

•                           Hvordan udfyldes tiden og tomrummet efter den afdøde?

•                           Hverdagens problemer

•                           Nye relationer, evt. ny kæreste/ægtefælle

Information:

Læs mere på www.broenderslevprovsti.dk

Kontakt Diakonipræst Ivana Høgagard: tlf. 24 65 46 39, e-mail: ih@km.dk

Tid og sted: 

Dronninglund Sognegård, Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund, Hver tredje tirsdage kl. 10.00-12.00
Gruppeledere: Familieterapeut Birgitte Nygaard og pædagog Bente Rasmussen.

Hjallerup Kulturhus, Hver 3. uge kl. 15.30-17.30. Man får en liste med mødedage ved start.
Gruppeledere: Sognepræst Marie Kirketerp og Lena Christensen

Brønderslev Sognegård, Bredgade 104, hver tredje fredag kl. 10.00-12.00
Gruppeledere: Sygeplejerske Annelise Strange Møller, sygeplejerske Birthe Sørensen og Else Hansen, tovholder i diakonigruppen.