Vi skriver snar 1. september og de mange aktiviteter starter op i konfirmandstuen, de vil blive ført i kalender snarest.

Vi har pt ingen korleder til vores kor, vi søger med lys og lygte og lige så snart der er nyt, vil det blive bekendtgjort her på siden.